Yeni Dünya Düzeni ve Ehl-i Beyt

İslam aleminin en acı günlerinden birisi  10 Muharrem 61 tarihinde bugünkü Irak sınırları içindeki Kerbela şehrinde yaşanmıştır. Bilindiği üzere bu olay Hz Peygamber (s.a.v) in mübarek torunu Hz Hüseyin bin Ali ve ona bağlı küçük bir grubun Emevi Halifesi I.Yezid ve ordusu tarafından şehid edilmeleridir.
 
Bu elim olay İslam dünyasının yüreğinde derin bir yara olarak kalmasının yanı sıra ,Kerbela olayı sonrasında  İslam siyasallaşmış ayrıca Hz Peygamber (a.s) ın kurduğu İslam birliği fiilen bölünmüştür.Bunu takip eden senelerde ise sahabe neslinin de son bulması ile bu bölünmüşlük İslam karşıtı fikirler tarafından çeşitli vesilelerle Müslümanlar arasında bir fitne sebebi olarak kullanılmış ve hala da kullanılmaktadır. Günümüzde de örneklerini yaşadığımız ; körüklenen mezhep çatışmaları her zaman bir takım şer ve fitne odakları tarafından alttan alta İslam toplumlarına empoze edilerek Kur’an’ın emirleri doğrultusunda bir İslam birliğinin oluşması engellenmektedir.Oysa İslam birliği Kur’an da bildirilen en büyük farzlardan birisidir.Yüce Allah Kur’an da şöyle buyuruyor. ’’ Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki birbirlerine kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları (çaba gösterenleri) sever.’’ SAFF SURESİ 4
 
Bu büyük gerekliliğin Müslümanlar arasında göz ardı edilmesi ise bu fitneye karşı mağlup duruma düşmenin bir neticesidir. Yine başka bir ayette mealen ‘’Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip kendileri de fırka fırka olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişiğin yoktur onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra O, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir.’’ ENAM SURESİ 159 buyrulmaktadır. Buna karşılık İslam karşıtı tüm görüş ve topluluklar her fırsatta ve her şart altında İslam’a karşı bir birlik oluşturmaktadır.
‘’Küfür tek bir millettir’’ hadis-i şerifi ile bu gerçek ResulAllah (s.a.v) tarafından bizlere bildirilmektedir.
 
Bu gün globalleştirilen Dünya ve oluşturulmak istenen küfre dayalı yeni dünya düzeni fikri çok uzun yıllardır devam eden büyük bir oyunun sahnesidir, bu oyunun son perdesi ise ‘’Büyük Ortadoğu Projesi’’ olarak cereyan etmektedir. Fakat bu oyun ,bu düzeni kurmak isteyenlerin senaryoları gibi işlemeyecek, final sahnesi hiç de onların istediği gibi bir sahne olmayacaktır inşaAllah.
 
‘’Ey Muhammed, de ki: "Herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz!"
TAHA SURESİ 135  (Çok manidardır ki bu surenin ebced değeri ise şerefli Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.kuruluş yıldönümü olan 2023 tarihini vermektedir)
 
Evet ; Kerbela’da şehid edilen şerefli ehl-i beyt efendilerimiz o devirde canlarını İslam birliğinin bozulmaması adına seve seve vererek kendilerine düşeni yerine getirmişlerdir.Fakat peygamberimizin (s.a.v) mübarek soyu ne bu olayla nede daha önce vefat eden mübarek evlatları ile sona ermemiştir .
 
'’Şüphesiz Biz sana Kevseri verdik ..’’ 108/1 Ayeti ile garanti altına alınan (Ayette bahsedilen Kevser in anlamı kesintiye uğramayan soy demektir) bu şerefli soyun devamı yani ; Ehl-i beyt bu günde Dünyaya yayılmış yüzbinlerce seyyid ve şerifler ile devam etmektedir ki Allah azimuş şan bu Ehl-i beyt ‘in vesilesi ile yeniden büyük İslam birliğini kuracaktır bu Allah’ın üzerine aldığı vaadidir (BKZ : NUR SURESİ 55) ve O vaadinden dönmez. Bu kutlu ve büyük olayı Hz peygamber (s.a.v) de bizlere müjdelemiştir.
 
Hadiste şöyle buyruluyor   ‘’Tüm olarak, yeryüzünün meliki dört tanedir. Onların ikisi müminlerden, ikisi de kafirlerdendir. Zülkarneyn ve Süleyman müminlerdendir. Nemrud ve Buhtunnasır ise kafirlerdendir. YERE BEŞİNCİ OLARAK EHL-İ BEYTİMDEN BİRİ SAHİP OLACAKTIR. Yani Mehdi. ‘’ (Mektubat-i Rabbani, 2/251)
 
En büyük duamız , beklentimiz vede görülen pek çok işaretler İslam’ın yüzyıllar boyu bayraktarlığını yapmış necip Türk milletinin bu birliğin başında olmaya layık ve bu vazive ile görevli bir büyük millet olduğu yönündedir.
 
O halde bize düşen ne olmalıdır ? Zaman ayrılık zamanı değildir , zaman birbirine kin gütme zamanı değildir , geçmiş artık geçmiştir şimdi zaman birlik beraberlik ve yek vücut olma zamanıdır.Ehl-i beyt sevgisi bunu gerektirir.
 
Ahmed TEVFİK
17.12.2010

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !