SON DAKİKA : MISIR'DA İSYAN

Dünya son günlerde yaşanan halk isyanları ile sallanmaya devam ediyor, Tunus’tan sonra birsüredir  Mısır’da devam eden halk isyanı bir diktatörü daha tahtından edecek gibi gözüküyor ve hatta etmiştir. Görünen o ki bu ateş daha başka pek çok ülkeye sıçrayarak daha pek çok diktatörü tahtından edecek ki bu ülkelerin ağırlıkta ‘’Müslüman’’ ülkeler olması en büyük ihtimal. Mısır’dan sonra Ürdün’de hükümetin görevden alınması , Yemen’de sokaklarda baş gösteren kalabalıklar , bunun habercisi.

Peki ne oldu da bunca yıldır sesleri çıkmayan bu halklar bu gün sokaklara döküldüler? Cevabı ekonomik sorunlar ,sosyal adaletsizlikler vs gibi nedenler içinde aramak konuya sığ bir bakış açısı ile yaklaşmaktan öteye geçemeyecektir. Evet belki bu tip olaylar zeminde kendisine yer bulan sebeplerden olsalar da asıl cevap yaşadığımız dünya ve dünya düzeninin temelden bir değişikliğe gebe olmasından kaynaklanmaktadır.

Şu anda içinde yaşadığımız ‘’Ahir zaman’’ alışılagelmiş ve hiç değişmeyecek sanılan zulüm ve korkuya dayalı dünya düzeninin son bularak ; sevgi, adalet ,barış ,güven , refah kardeşlik ,özgürlük ve huzurun hakim olacağı bir Altın çağ ve bir Asr-ı saadet döneminin tüm dünyaya hakim olacağı yepyeni ve pırıl pırıl bir final dönemi olacaktır.Yaşanan tüm bu ekonomik ,sosyal çalkantılar doğum öncesi sancılarıdır.Daha önceki yazılarımda da dikkat çektiğim 2011 ve özelliklede 2012 seneleri tüm dünyayı içinde bulunduğu gaflet uykusundan silkeleyerek uyandıracak pek çok gelişmelere sahne olacaktır.

Bu yaşanan gelişmelerin ise Hz peygamber (s.a.v) tarafından 1400 sene önceden haber verilmiş olması ve bu gün bu hadislerin tahakkuk ediyor olması ise görebilen gözler için gerçek birer mucizedir.

Hakim, Ebu Said’den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler müslümanlara dar gelir.O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir.      O zaman gök hiçbir yağmur damlasını esirgemeyecek ve yer de bereketlenecektir.O dünyada yedi veya sekiz kalacak,eğer çok olursa dokuz.

Hadis-i şerifte belirtilen ‘’ümmet’’ ten kastın Müslüman ülkeler olduğu zaten açıkça bellidir ,demek ki bu ülkelerin başlarında halklarından kopuk adaletsiz ve zalim yöneticiler bulunacak ve bu diktatörler sadece kendi çıkarları doğrultusunda halklarını baskı ve zulüm altında tutacaklar , böylece yerler  Müslümanlara adeta dar gelecek

.    
                 


İbni Asakir Tarih’nde, Ebu Zer’e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler. Resulullah (s.a.v) buyurdu: Mısır’da Emevi soyunda burunu çökük birisi çıkar.  Mağlup olur veya mülkünü zail eder ,  Rum’a kaçar .                    Onları İskenderiyye’ye getirir ve Ehli İslam ile savaşırlar.Bu melhamelerin ilki olur.     (Naim b. Hammad Fiten’de, ve Ebu Cafer, Muhammed b. Ali (r.a.)’dan tahric ettiler. Resulullah buyurdu ki:   Abbasi, Horasan’a ulaştığı zaman (1) ŞARKTA BOYNUZ ŞEKLİNDE BİR YILDIZ ÇIKAR. Bu yıldız, ilk çıktığında Allah Nuh kavmini helak etmiştir. Hz. İbrahim ateşe atıldığında da çıkmıştır.   Firavun kavmi yok edildiğinde ve Yahya b. Zekeriya öldürüldüğünde de görülmüştür. Siz o yıldızı gördüğünüzde fitnelerin şerrinden Allah’a sığının.O yıldızın doğması güneş ve ay tutulmasından sonra olacaktır. Sonra fitneler (2) “alaca karga” MISIR’DA ZUHUR EDİNCEYE KADAR DEVAM EDER.   
                                                                                                                                                                                                                       
 
 
(1) LULİN kuyrukluyıldızı Şubat 2009     (2) Hadisin anlatımdaki teşbih ve iki resmin benzerliği


Hadislerin 1400 sene sonra bu derece isabetle tahakkuk etmesi , Hz peygamberin (s.a.v) mucizelerindendir , bununla birlikte Hz peygamber (s.a.v) den nakledilen ahir zaman ile ilgili yaklaşık 150 hadisin çok büyük bir çoğunluğunun aynen gerçekleşmesi gibi son günlerde yaşanan bu olaylara işaret eden hadislerinde gerçekleşmiş olması yaşadığımız dönemin önemine dikkat çekmesi yönünden son derece önem arz etmekte ve bizleri düşünmeye sevk etmektedir.


Ahmed TEVFİK
05.02.2011

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !