NOEL ve BEKLENEN MESİH GERÇEĞİ

 

 Andolsun, Kitap Ehlinden, ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahit olacaktır.   NİSA SURESİ 159

Yukarıda ki Kur’an ayetinin müjdesini yazımızın sonuna bırakarak ,önce Noel yani Hıristiyanlarca kutlanan Hz İsa(a.s) ın doğum tarihi ile ilgili ansiklopedik bilgilere kısaca bakalım.
 
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var ki Hıristiyan dünyasının kutladığı iki farklı tarih bulunmaktadır,bunlardan 1.si 25 Aralık ,2.si ise 6 Ocak tarihleridir.Batı kiliselerinin mensupları 25 Aralık tarihini Hz İsa ‘nın doğum tarihi kabul ederken doğu kiliseleri bu tarihi 6 Ocak olarak kabul etmektedirler.İşin gerçeği her iki tarihinde doğruluğu hakkında kesin bir bilgi tarih kayıtlarında bulunmamaktadır. Peki o halde bu tarihler nereden Hıristiyan inançlarına girmiş ve kabul görmüştür?
 
Hz. İsa’nın doğum tarihindeki bu ihtilafların sebebi ise Meydan Larousse ‘Noel’ maddesinde şu şekilde açıklanmaktadır: Milattan önce güneşe tapan putperestler, tanrı saydıkları Güneş’in her gün biraz daha erken kendilerini terk etmesine üzülürlerdi. 25 Aralık’ta günler tekrar uzamaya başlayınca, Güneşin kendileri ile kalmaya razı olduğuna sevinerek kutlamalar yaparlardı. Bu kutlamalar sırasında dans ederler, içki içerler ve ışıklandırma yaparlardı. O günde hindi kesme, domuz başı, kaz kızartması yemeyi ve birbirlerine çeşitli hediyeler vermeyi gelenek haline getirmişlerdi. Ayrıca Güneşe tapan ve kurtarıcı tanrılarının kış başlangıcında doğduğuna inanan diğer putperest milletler de vardı. Bunlar da Julian takvimine göre kış başlangıcı olarak kabul edilen 25 Aralık’ta özel kutlama törenleri yaparlardı. 
Yeni Rehber Ansiklopedisi’nde ise konuyla ilgili olarak şunlar anlatılır: O dönemde Hz. İsa’nın doğum günü kesin olarak bilinmediği için ilk Hıristiyanların Hz. İsa’nın doğumu için kutladıkları özel bir gün yoktu. Bu sırada Roma İmparatorluğunun her yerinde Güneşe ve putlara tapılıyordu. Roma İmparatoru Büyük Konstantin, putperest iken miladın 313 senesinde Hıristiyanlığı kabul etti. Putperestlikten birçok şeyleri de Hıristiyanlığa soktu. Güneş tanrısının doğum günü kabul edilen 25 Aralık’ı yılbaşı kabul etti. Hz. İsa’nın kurtarıcı tanrı olduğuna inanan Hıristiyanlar da (Yüce Allah’ı bu ifadeden tenzih ederim) , Hz. İsa’nın 25 Aralık’ta doğduğunu kabul ettiler. Sonunda bu geceyi miladi yılbaşı ve Noel olarak her sene kutlamaya başladılar.
 
Elbette biz Müslümanlara düşen pay böyle ulu-l azm bir peygamber olan Hz İsa (a.s) ın doğumunu da kutlamak olmalıdır,ancak bu kutlamalar Kur’an ölçülerine uygun ve o kutlu peygambere yakışır şekilde onu ihya etmekle mümkündür.
 
 Bakara 285- Peygamber, Rabbi'nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. "Biz Allah'ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır." dediler.
 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de , Kur’an ın Hz İsa (a.s) hakkında bildirdiği gerçekler kesindir.Bu gerçekler bu kutlu peygamberin kıyamet öncesi devirde ikinci defa Dünya’ya gönderileceği ve fakat Hz Muhammed (s.a.v) e ümmet ve Kur’ana tabi olacağı bu vesile ile de tüm dünyanın özlenen sevgi ,adalet ,huzur ve barış ortamına kavuşarak yeryüzüne hak din olan İslam’ın hakim olacağıdır.
İşte bu dönem hemen hemen bütün alametleri gerçekleşmiş olan içinde bulunduğumuz ahir zaman olarak adlandırılan zaman dilimidir.Bu Allah’ın bir vaadidir , O nun vaadi ise mutlaka haktır.
 
Bir ayet ile yazıma son verirken bu kutlu peygamberin nüzulünün çok yakın olduğu şu dönemde onu muhabbet ve sevgi ile kucaklamayı ümid ediyorum.
 
‘’Şüphesiz o (İsa), kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve Bana uyun. Dosdoğru yol budur.’’ (ZUHRUF SURESİ 61) 
 
 
 
Ahmed TEVFİK
25.12.2010

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !