GAME OVER

Bu sefer yazıma İngilizce bir başlıkla başlamayı uygun gördüm ,çünkü bence konuyu çok daha evrensel bir dil ile anlatıyor,ama İngilizce bilmeyenler için Türkçesini de yazayım ‘’OYUN BİTTİ ‘’
Nedir biten bu oyun ? Bu oyun 150 yıldır Dünyaya dayatılan ve mazlum halklara reva görülen ; zulme dayalı , baskı , sömürü ve ikinci sınıf insan muamelesi , adaletsiz , hakka ve hukuka aykırı her türlü fitne ve deccali sistemlerin son bulmasıdır. Şu an tüm Dünya’nın gözleri önünde gerçekleşen bu tükeniş bu büyük oyunun yıkılışının çatırtılarından başka ne olabilir ki?
 
Evet hiç şüphesiz Tunus ve Mısır da başlayıp Libya da devam eden ve giderek yayılan halk ayaklanmaları işte bu çatırdamalardır ve tabiî ki böyle büyük bir oyun, böyle büyük bir gümbürtü ile son bulmalıdır ve bulacaktırda. Firavunlar bir bir devrilmeye başlamıştır.
(NOT : Fir: Sahibi , Avn: Güç ,Firavun: Güçsahibi  demektir)
 
 
 
Bu girişten sonra konuya basında tartışılan veya tarışılamayan yönleri ile bakacağız. Olayların patlak vermesi ile ekranlarda ve gazete köşelerinde pek çok yorumcu ,analist ve yazar bu halk isyanlarına çok mantıklı açıklamalar getiremezlerken genel anlamda sorular iki ana başlıkta toplanmaktadır.
1.Bütün bu olaylar nasıl bir anda başladı ve kim yada kimler tarafından organize ediliyor ?
2.Tüm bu devrilen (ve devrilecek olan) iktidar ve rejimlerin yerine kimler ve hangi rejimler gelecek ve ileriki dönemde bu coğrafyayı nasıl bir gelecek beklemektedir ?
 
Bu sorulara cevap bulmak için sadece zahiri sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bakmak ancak 2 boyutlu bir düzlemde algılamaya imkan vermekte ve bulunacak cevaplarda sebep-sonuç ilişkileri gibi zahiri olmaktadır.Şöyle ki iddia edilen en büyük sebep ABD nin B.O.P projesi çerçevesinde bu olayları tezgahladığı şeklinde basında dillendirilmektedir.Bundan bu kadar emin konuşan otoriteler , gelecekte bu rejimlerin yerine ne geleceği hakkında hemen hemen hiçbir şey söyleyemiyor ve bekle-gör yolunu tercih ediyorlar.Oysa tüm olup bitene zahiri sebep-sonuç çerçevesinde bakmayı sağlayan 2 boyutlu gözlükleri çıkartıp 3 boyutlu gözlüklerimizle bakarsak soruların cevapları net olarak gözümüzün önüne gelmektedir.
 
Buradaki 3. boyut metafizik gerçekler , 3 boyutlu gözlüğümüz ise Hz peygamber (s.a.v)in hadisleridir ,şimdi birde bu gözlüklerle bakalım ve aradığımız cevapları görelim.
NOT: yukarıda ana hatları ile belirlenen iki maddelik soruları daha tatminkar cevaplar vermek için beş ana başlıkta inceleyeceğiz.
 
Soru 1/ Tüm bu yaşanan olaylar daha önceden tahmin edilebilirmiydi?
Cevap/ Hakim, Ebu Said’den tahric etti, Resulullah (s.a.v.) buyurdu:
Ahir zamanda ümmetimin başına, sultanlarından şiddetli belalar gelir, öyle ki yerler müslümanlara dar gelir.O zaman Allah, daha önce zulümle dolu olan dünyayı adaletle dolduran benim soyumdan birisini gönderecektir. 
Yorum/ Şu anda Müslüman halklara başlarındaki yönetimler tarafından büyük zulüm yapılmakta ve Müslüman halk şu anda adeta bu zulümlerden kaçacak yer aramaktadır.  
 
Soru 2/ Bu olaylar nasıl ve nerede başlayacak?
Cevap/ İbni Asakir Tarih’nde, Ebu Zer’e dayanan ravi silsilesi ile rivayet ettiler.
Resulullah (s.a.v) buyurdu: Mısır’da Emevi soyundan burunu çökük birisi çıkar. Mağlup olur veya mülkünü zail eder, Rum’a kaçar. Onları İskenderiyye’ye getirir ve Ehli İslam ile savaşırlar. Bu melhamelerin ilki olur.
Yorum/ Resimlerde de görüldüğü gibi devrik Mısır lideri Hüsnü Mübarek ,aynı hadiste bildirildiği gibi ,çökük burunlu ve Emevi Araplarındandır.Mağlup olmuştur , ve İskenderiye de yaptığı katliamlar da tüm basında yer almıştır.Olayları takip edenler hatırlayacaklar ki ;
Mübarek devrilmeden birkaç gün evvel Yunanistan başbakanı kendisini ziyarete giden tek devlet adamıdır , bu bir tesadüf değildir,çünkü Mübarek’in maddi varlığının çoğu Yunanistan da olduğu bilinmekte ,ayrıca oğlu Cemal Mübarek’in şirketlerinin merkezleri de Güney Kıbrıs Rum kesimindedir.
 
  
 
Soru 3/ Bu ayaklanmalar ve olaylar yayılacakmı ne kadar sürecek ?
Cevap/ Ebû Said r.a dan naklen .Resulullah (s.a.v) buyurdular : Benden sonra fitneler olur. Birisi de ahlâs fitnesidir. Harpler, hicretler olur. Sonra daha şiddetli bir fitne olur. Ha bitti denir, daha da devam eder. O derece ki, fitnelerin kendine dokunmadığı ev ve müslüman kalmaz. Bu hal ehl-i beytimden bir müslüman (Mehdi a.s) çıkıncaya kadar devam eder.
Yorum/ Hadis-i şerife uygun olarak olarak bu hadiseler Müslüman ülkelerde yayılmakta ,insanlar evlerinde bile bu fitnelerden kurtulamamaktadır , ve bu olaylar Hz Mehdi’nin çıkışına kadar devam edecektir.
 
Soru 4/ Bu olayları kim yada kimler organize etmektedir ?
Cevap ve yorum / İslam inancında Kehf suresinin ilgili ayetleri ile sabittir ki ‘’Hızır’’ lakabı ile anılan ve gizli ilimlere sahip bir veli zat mevcuttur. Bu zat yani Hızır a.s özellikle devletlerin kuruluşu ve yıkılışı gibi önemli ve büyük olayların organize edilmesinde baş roldedir. Örneğin; İstanbul’un fethi sırasında Fatih Sultan Mehmed ‘e yardım ettiği ve fetih anında burçlara oturup ordunun şehre girişini seyrettiği bilinmektedir.
Hızır (Yeşil) lakabı ise onun bastığı yeri yeşertmesinden yada dalgalanan bir yeşillik olarak gözükebilmesinden dolayıdır.(Doğrusunu Allah bilir)

İbnu'l-Mubârek Ma'mer'den; o da Hemmâm ibn Münebbih'ten; o da Ebû Hureyre (Ra)'den haber verdi ki Hz Peygamber (s.a.v) buyurdular :
"Hızır'a Hızır (Hadır) denilmesinin sebebi şudur: Hızır otsuz kuru bir yere oturduğu zaman ansızın o otsuz yer Hızır'ın arkasından ye­şillenip dalgalanırdı"
 
Aşağıdaki resim 3 Şubat’ta Mısır’da Tahrir meydanında kameraya takılan görüntülerden alıntıdır. İlgili videoyu aşağıdaki linkten seyredebilirsiniz.
 
 
Soru 5/ Bu dönemde Türkiye’nin durumu ve önemi ne olacaktır?
Cevap ve yorum / Son yıllarda bölge coğrafyasındaki ülkelerde Türkiye sevgisi giderek artmakta ve Türkiye bölge ülkelerinde ’’ model ‘’ olarak algılanmakta olduğu hemen hergün basında yer almaktadır.Bu bağlamda inancımız odur ki Allah’ın dilemesi ve yardımı ile hem bu milletlerin hemde diğer Türki cumhuriyetlerin içinde bulunduğu ve hatta Kafkaslarında dahil olduğu büyük bir coğrafya üzerinde Türkiye manevi bir liderlik görevini üstlenerek 21.yüzyılın süper gücü olmaya adım adım yaklaşmaktadır.Yüzyıllar boyunca İslam’ın bayraktarlığını yapmış bu necip millet ,bu görevi hakkıyla yapmaya layık büyük bir millettir.
 
 
Hz. İbni Amr'dan (r.a.) rivayet edilmiştir: Peygamberimiz (sav) buyurdu ki:
Ey Ümmet! Altı şey vardır ki; onlar olmadan kıyamet kopmaz… Altıncısı,
Medine'nin fethi.
-Denildi ki: Hangi medine? (hangi şehir?)
-Buyurdu ki: Konstantiniyye (İstanbul).
 Bu Konstantiniyye'nin Hz Mehdi (as) tarafından yapılacak fethidir.
(Kıyamet Alametleri, 204 Ramuz-el Ehadis, 296)
 
Allah Konstantiniyye'yi (İstanbul'u) çok sevdiği dostlarının eliyle (Hz. Mehdi (as)) fethedecek...
Onlardan hastalığı ve üzüntüyü kaldıracak. (Kıyamet Alametleri, s.181)
 
Beldeler onun (Hz. Mehdi (as)'ın) emrine girer. Allah-u Teala onun (Hz. Mehdi (as)'ın) elinde Konstantiniyye'nin (İstanbul'un) (manevi) fethini müyesser (kolay) kılar.
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-ül Ahir Zaman, s. 56)
 
...Ve köşe bucakta benim oğluma (Hz. Mehdi (as)'a) yardım edecek dağınık olan Türk bayrakları zuhur edecek. (Gaybeti numani, s. 323)
 
...Allah ona (Hz. Mehdi (as)'a) Rum'u, Deylem'i, Sind'i, Hindistan'ı, Kabilşah'ı ve Hazar'ı fethettirecektir.
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 274)
 
O yılda kırmızı bayrağın ve sonra yeşil bayrağın sahibi olan oğlum (Hz. Mehdi (as)'ın) gaybeti ilan olunacaktır.
(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)
 
Peygamberimiz (sav)'in hadisinde haber verildiğine göre, Hz. Mehdi (as) önce Türk bayrağıyla Türkiye’den çıkacak, daha sonra da yeşil bayrak sahibi olan İslam ülkelerine de manen hakim olacaktır. Türkiye'nin liderliğinde İslam Birliği’nin (İttihad-ı İslam) oluşmasına vesile olacak ve bu birliğin manevi liderliğini üstlenecektir İnşaAllah.
 
 
 
 
Ahmed Tevfik
26.02.2011

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !