FABRİKA AYARLARINA DÖN

 

Geçtiğimiz günlerde bir arkadaş ile sohbet ederken söz dönüp dolaşıp teknolojiye ve özelliklede ‘’Cep telefonu’’ diye tabir ettiğimiz mobil telefonlara gelmişti. Hepimizin malumudur ki , bu gün bu teknoloji  müthiş bir hızla ilerlemekte ve artık neredeyse her gün gelişen bu teknoloji ve yenilikler takip edilemez bir hal almaktadır.

Sohbetimizde konuştuğumuz konu ise özellikle bu mobil aygıtlara sonradan yüklenen ve pek çok işlevleri olan programların dayanılmaz cazibesi odaklı olmuştu. Şöyle ki ; bu programların bazılarının çok faydalı olabildiği doğruydu ancak bir süre sonra iş neredeyse çığırından çıkmakta ve  faydalı mı ,faydasız mı olduğuna bakılmadan yüklenen bir sürü program beraberinde bazı riskleri de taşımaktaydı. Mesela sırf meraktan dolayı yüklenen bir program ve bunun gibi onlarcası hiçbir zaman kullanılmasa da hafızada yer kaplamaktadır ,ayrıca bunların bir kısmı zararlı virüs programlarını da içlerinde taşımakta ve cihaza zarar verebilmektedir. Bunların haricinde bilinçsizce yapılan bir takım ayarlar ve yüklenen bu programlar zamanla cihazın esas kullanım amacının dışına çıkmasına veya cihazın zarar görmesine de olanak vermektedir.

Neyse ki ; tüm bu gerçeklerin farkında olan üretici firmalar cihazların standart yazılımında bulunan bir komut ile bu ve benzeri riskli durumlarda cihazı resetleyerek  orijinal haline dönmesini  sağlayabilmektedirler. Bu komut  yine hepimizin bildiği ‘’Fabrika ayarlarına dön’’ komutudur.

Elbette ki bütün bunları teknolojiye karşı bir görüşü savunma adına kaleme almıyorum. Belki buradan bir çıkarım yapmakta söz konusu olabilir. Örneğin ; benzeri şeyleri kendi benliğimizde de gözlemleyebiliriz. Konuyu daha somut bir hale getirebilmek için bir örnek vermek yerinde olacaktır. Beş , altı  yaşlarındaki bir çocuğun hal ve hareketlerindeki  saflık ,doğallık , neşe ve parlak ruh hali ilerleyen yaşlarında içinde bulunduğu ortam ,şartlar ,yetiştirilme tarzına göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir.

Şayet konuyu bir teşbih ile özetlemek gerekirse ve insan bedenini  cihazın kendisi olarak kabul edersek  insanın yaratılışındaki parlak ve saf ruh halini de cihazın fabrika çıkışındaki yüklü yazılım olarak algılamak doğru bir benzetme olacaktır. Ne var ki ; ilerleyen yaşlarda gerek yanlış yönlendirmeler ,gerekse akıl ,bilim ve Kur’an ahlakı süzgecinden geçmemiş bir takım fikirler ,hurafeler ve bid’at larla ruhuna yükleme yapılan insan bir süre sonra olması gerekenin dışında bir takım davranışlar göstermeye başlar ve bu durum en sonunda o kişiyi gerçek kimliğinden çıkartabilir ve hem kendisine hemde topluma zararlı bir hale gelmesine neden olabilir. Benim şahsi fikrim bu günün toplumlarındaki bozulmalar ,mutsuz ,gayesiz ve kaosa teslim olmuş insan kitleleri ,hep bu tip yanlış yüklemelerden kaynaklanmaktadır.

Resulullah (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

‘’Her doğan (çocuk belli bir) fıtrat üzere doğar. Sonra anne ve babası onu ya Yahudileştirir, ya Hıristiyanlaştırır, ya da Mecusileştirir. Bunun gibi bir hayvan yavrusu da tüm organları yerli yerinde olduğu halde doğar. Siz onda herhangi bir noksanlık görüyor musunuz?’’

Bu hadiste bahsedilen fıtrattan kastın İslam fıtratı olduğu açıkça bellidir ki daha sonraki dönemlerde yapılmış bazı tercümelerden akıllarımızda kalan özet ‘’Her çocuk İslam üzere doğar’’ şeklindedir. Bu aynı zamanda teşbih ile anlatmaya çalıştığımız cihazın fabrika çıkışındaki orijinal yazılımdır , demek sanırım yanlış olmayacaktır.

Sonuç olarak şunu söylemek faydalı olacaktır ki ; tüm bu saydığımız olumsuz hallerden kurtulmak ve sevecen , neşeli , güvenli ve parlak ruh haline sahip toplumların yeniden tesisi ancak ve ancak Kur’an ahlakına yönelmek ,her türlü hurafe ve bid’at tan arınmak ve yaratılış gayesine uygun bir tutuma yönelmek ile mümkün olabilecektir. Şu unutulmamalıdır ki eşref-i mahluk olan insanı en güzel biçimde yaratan yüce Allah yine onun en iyi şekilde varlığını ve hayatını sürdürebileceği ilahi bir programı kendisine yüklemiştir ,ayrıca yine teşbihi bir anlatımla bu üstün makinenin kullanım kılavuzu hükmündeki son ilahi kitap olan Kur’an gerçeğin ta kendisi olarak karşımızda durmaktadır. Bu sebeple bir an önce tabiri caiz ise ‘’Fabrika ayarlarına dönmek’’ en akılcı ve yapılması gereken bir tutum olacaktır.

Bir Kur’an ayetinde Allah C.C şöyle buyurmaktadır.

“O halde (Habibim) sen yüzünü bir muvahhid olarak dine yönelt.

Allah’ın insanları yaratmasında esas aldığı o fıtrata uygun hareket et.” 

RUM SURESİ 30 

 

Ahmed TEVFİK

03.06.2011

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !