ENAM SURESİNDEN BİR MUCİZE

             
 
Kur’an-ı kerimin 6. suresi olan Enam suresinde diğer bütün surelerde olduğu gibi pek çok hikmetler ve mucizeler mevcuttur. Bunlardan  dikkatimizi çeken bir tanesi de 95. ayettir.
Öncelikle ayeti görelim…
 
ENAM 95-Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz?
 
Ayete kısaca bir yorum getirmeye çalışırsak ; Allah-ü Teala tane ve çekirdeğin yarılmasına dikkat çekmektedir.Burada kastedilen tane hangi tane ve çekirdek hangi çekirdek olabilir.
Hiç şüphesiz ilk akla gelen bitki veya meyve cinsinden bir tohum olabileceği gibi, ‘’çekirdek’’ kelimesi arz ettiği önem ile atom çekirdeğine de işaret etmektedir ki ,atomun kendisi bir ‘’tane’’ dir ve çekirdeği mevcuttur bu bilimsel bir gerçektir.Ayrıca yine biliyoruz ki bu çekirdek yarılıp parçalanabilmekte ve sonuçta nükleer reaksiyonlar meydana gelmektedir.
Ayetin devamında ‘’Ölüden diriyi çıkarır . Diriden de ölüyü çıkarır ’’ ifadesi cansız varlığın canlı hale dönüşmesine ve ardından da canlı varlıktan cansız varlığa dönüşmesine açıkça işaret etmektedir , tıpkı cansız bir tohumun canlı bir bitkiye ve ardından da yine ömrünü tamamlayarak cansız bir varlığa ,toprağa dönüşmesi gibidir.
Bu bağlamda cansız varlıklar olan atomlarda aslında canlılığın yapı taşlarını oluşturmaktadır. Fakat ancak ilahi bir emir ile canlı hale dönüşmektedirler. İşte Allah böyle sonsuz bir irade ve gücün sahibidir
 
 
BAKARA 117- O (Allah) bir şeyin olmasını dilediğinde ona ‘’OL’’ der o da hemen oluverir.
 
Bu olaylar tabiî ki birer mucizedir , ENAM 95 in sonunda ‘’İşte budur Allah ! Peki (ondan) nasıl çevriliyosunuz ? ‘’ buyurarak bu mucizevi olaylara dikkat çekmektedir. Ama mucizeler burada bitmiyor. Bu noktada dikkatleri ATOM ve ATOM ÇEKİRDEĞİ ‘ne çekmek istiyor ve ENAM kelimesini içeren herflere bir açılım getirmek istiyorum.
 
 
     E            N               A               M
      EXOTIC            NUCLEI       and       ATOMIC                  MASSES
 
                  EXOTIC NUCLEI and ATOMIC MASSES
               GİZEMLİ ÇEKİRDEK ve ATOM KÜTLELERİ
 
Doğal olarak bu yazıyı okuyanlar bu harflere bu anlamları nasıl verdiğimi merak edeceklerdir.
 
19-23 Haziran 1995 te Aries Fransa’da yapılan uluslararası bir konferansta atomun yapısı ve gizemli çekirdeği hakkında pek çok bilimsel veri tartışılmış ve atomun yapısı hakkında bir dizi bilimsel konferanslar verilmiştir. Bu konferanslardan sonra ,konferansın içeriği ve bilimsel bulgularının anlatıldığı birde kitap yayınlanmış ve konferansın ismi kitaba kapak olmuştur. Kitabı derleyen bilim adamları M.de Saint SİMON ve O.SORLİN dir. Bahsi geçen kitabın kapağı aşağıda sizlere sunulmuştur .İlgili kitabı tüm içerikleriyle aşağıdaki linkteki görebilirsiniz.
 
 
Ancak konumuza temel olan ayeti bir kez daha hatırlamakta fayda var.
 
                            RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH’IN ADIYLA
 
ENAM 95 Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah! Peki (ondan) nasıl çevriliyorsunuz?
 
 
 
 
                                                          Her hakkı helal edilmiştir
                                                                  Ahmed TEVFİK
                                                                    08.03.2011

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !